Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Н О В О С Т И13.04.2017 - Акција „24 рати со 0 камата“ со дебитните картички на Комерцијална банка за купувања во Нептун


Почитувани клиенти,
 
Со задоволство Ви ја најавуваме акцијата „24 рати со 0 камата“ со дебитните картички на Комерцијална банка во продажните места на Нептун. Покрај извонредната практичност на брзото и безбедно плаќање без провизија со користење на овие картички, отсега ќе можете да купувате и на 24 рати, без камата, во сите продажни места на Нептун. 
 
Во акцијата се вклучени сите дебитни картички на Банката од програмата на Mastercard® и Visa, и тоа: Maestro®, Debit Mastercard®, Debit Mastercard® World и Visa Electron. 
 

Искористете ја оваа поволност и започнете со планирање на следното купување.

 
rati

20.04.2017 - Годишен извештај на Банката за 2016 година


Комерцијална банка АД Скопје го објави Годишниот извештај за 2016 година кој е достапен на македонски и на англиски јазик.
20.4.2017 - Генерален спонзор на концертот на Наум Петрески


Комерцијална банка АД Скопје, во соработка со продуцентската куќа АВАРД Промотион, е Генерален спонзор на концертот на еден од најголемите македонски музички уметници Наум Петрески, кој ќе се одржи во Метрополис Арена на 22.4.2017 година.

 

Овој концерт е организиран по повод 30-годишниот јубилеј од неговото опстојување на естрадата. По повод јубилејот Наум Петрески ќе го промовира и неговиот најнов албум наречен „Грло ненапеано“.

 

Naum13.04.2017 - Известување за работно време


Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека на 14 април 2017 година (петок) и 17 април 2017 година (понеделник), филијалите и експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје нема да работат.

Во сабота, на 15 април 2017 година, сите експозитури и филијали на Банката ќе работат со регуларно работно време.

 

Среќни празници
06.04.2017 - Известување за исплата на дивиденда


Комерцијална банка АД Скопје ги известува своите акционери  дека почнувајќи од 10 Maj 2017 година ќе врши исплата на дивидендата за 2016 година

 

Право на исплата на дивиденда за 2016 година имаат сите акционери на Комерцијална банка АД Скопје кои се евидентирани во книгата на акции на  21 Април 2017 година.

 

Исплатата  на дивиденда за 2016 година на правните лица ќе се врши со пренос на средствата на нивните сметки.

 

На физичките лица  средствата од дивидендата за 2016 година ќе бидат уплатени на нивните сметки во Комерцијална банка АД Скопје, освен за лицата кои имаат дадено овластување за пренос на  дивидендата на сметка во друга банка. Комерцијална банка АД Скопје во таков случај средствата  од дивидендата за 2016 година ќе ги уплати на назначената сметка.

 

Физичките лица кои немаат отворено сметки во Комерцијална банка АД Скопје  или не  дале овластување , ќе треба за исплата на дивиденда за 2016 година да отворат сметки во Комерцијална банка АД Скопје или да дадат овластување за пренос на средствата од дивидендата во друга банка. Ова можат да го  направат во сите филијали и експозитури на Комерцијална банка АД Скопје низ Републиката.

 

Согласно член 77 став 1 од Законот за персоналниот данок на доход, потврдите за пресметан и платен персонален данок на приход од капитал-дивиденда за 2016 година, исплатена во 2017 година ќе бидат доставени до секој акционер евидентиран во книгата на акции по извршената исплата на дивиденда. Доколку некои од акционерите не ja добијат  потврдата заради технички причини (промена на адреса и слично), истaта ќе може да ја подигнат во сите филијали и експозитури на Комерцијална банка АД Скопје низ Републиката.

 

Дополнителни информации може да се добијат на телефонските броеви  3168 311, 3168 310 , 3168 312 и 3168 308 .

 

 

                         Комерцијална банка АД  Скопје

                            
05.04.2017 - Известување за одржано годишно Собрание


Денес, 05.04.2017 година, акционерите на Комерцијална банка АД Скопје го одржаа своето редовно Годишно собрание.

 

Акционерите потврдија дека Банката ја заврши 2016 година со бруто-добивка во износ од 872,3 милиони денари. По пресметување на данокот на добивка од 93 милиони денари, нето-добивката на Банката изнесува 779,3 милиони денари. Акционерите на Банката донесоа Одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка во износ од 779,3 милиони денари и ја утврдија дивидендата за обичните акции во висина од 15% од номиналната вредност на акцијата, односно по 150 денари на една акција. Заради зголемување на вкупниот капитал на Банката и на книговодствената вредност на акциите на Банката, акционерите одлучија дел од добивката, во износ од 437,5 милиони денари, да се издвои во резерви.

 

На Собранието беа усвоени финансиските извештаи и консолидираните финансиски извештаи, како и Годишната сметка на Банката и Консолидираната годишна сметка на Банката за 2016 година, Развојниот план со финансиски проекции за периодот 2017-2021 година, Програмата на мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Банката за 2017 година, беше избрано друштво за ревизија за 2017 година и беше усвоен Извештајот за усогласеноста на работењето на Банката со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза.

 

 

                 ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ

                  И ИНФОРМИРАЊЕ


31.03.2017 - Намалување на каматни стапки


Намалување на каматната стапка на станбениот денарски кредит за купување или изградба на недвижен имот,  како и намалување на пасивните каматни стапки на дел од орочените депозити на правни лица и на население


Почнувајќи од 01.04.2017 година, Банката ќе изврши намалување на каматната стапка на станбениот денарски кредит за купување или изградба на недвижен имот  од 8,5% на 8,0% годишна променлива. Со намалувањето ќе бидат опфатени сите постоечки станбени денарски кредити кои досега имаа годишна  каматна стапка од 8,5%.

 

Исто така, од 01.04.2017 година Комерцијална банка АД Скопје ќе изврши намалување на пасивните каматни стапки на:

 

Правни лица:

  • на орочените денарски депозити и орочените денарски депозити на пензиски и инвестициски фондови, друштва за управување со пензиски фондови и друштва за управување со инвестициски фондови од 0,01 п.п. до 0,4 п.п.;

 

Физички лица:

  • на дел од орочените денарски штедни влогови од 0,01 п.п. до 0,50 п.п. и
  • на орочените штедни влогови во EUR на 12, 24 и 36 месеци  од 0,05 п.п. до 0,10 п.п..30.03.2017 - Дарувањето крв - гордост и привилегија*


Црвениот крст на Република Македонија - Општинска организација Центар овој 17 март има посебен повод за празнување кога зборуваме за крводарителството. Минатогодишните 5345 остварени крвни единици, или 236,9% остварен план согласно Програмата за крводарителство на Република Македонија, ја издигна Општинската организација Центар на виското прво место за постигнати резултати на планот на крводарувањето во 2016-та година.  Голема чест но уште поголема одговорност за во иднина.

 

По тој повод во Општинската организација беше организиран свечен прием на кој Претседателот на Општинската организација Центар, проф д-р Сунчица Димитријоска додели признанија на најистакнати крводарители, од кои 2 за 75 дарувања и 7 за 50 дарувања крв. Дека ваквите настани многу им значат на овие хумани луѓе покажуваат зборовите на благодарност кои ги искажа г-ѓа Нада Петковска , крводарител од Комерцијална банка за признанието кое го добие за своето 50-то дарување крв.

 

„Дарувам крв од мојата рана младост и уште од почетокот чинот на испружената рака за да спасам нечиј живот ме правеше и се уште ме прави горда и привилегирана на некој начин. Горда затоа што помагам некому, а привилегирана затоа што на некој начин се разликувам од другите, се разликувам по мојата хуманост. Планирам се додека ме служи здравјето, а верувајте дека овие 50 пати дарување крв ми го одржаа моето здравје, ќе продолжам и се надевам дека во некоја следна прилика ќе зборуваме и за моето следно признание за 75 дарувања.“

 

KrvNadeSlika

*Преземено од веб страницата на Црвениот крст на Република Македонија:

http://ckrm.org.mk/8172-2/
27.03.2017 - Новости за кредити


Продолжува промотивниот период за сите новоодобрени станбени кредити со ЕУР клаузула  до 31.12.2017 година

 

Во промотивниот период до 31.12.2017 година, за сите  новоодобрени станбените кредити со ЕУР клаузула,  надоместот за одобрување и администрирање на кредитот и  трошокот  за процена ќе изнесува 0 денари. За одобрени станбени кредити наменети за рефинансирање на постоечки станбени кредити во Комерцијална банка, ќе се пресметува и наплатува надомест согласно актите на Банката. За повеќе информации околу условите за кредитот посетете го следниот линк на веб-страницата на Банката.
 
Продолжува промотивниот период за сите новоодобрени потрошувачки кредити до 31.12.2017 година
 

-Без надомест за одобрување и администрирање на сите новоодобрени потрошувачки кредити со ЕУР клаузула  во промотивниот период до 31.12.2017 . За одобрен потрошувачки кредит наменет за рефинансирање на постоечки потрошувачки кредити во Банката, ќе се пресметува и наплатува надомест согласно актите на Банката. Повеќе информации околу условите за кредитот тука.

 

Продолжува промотивниот период за денарски станбен кредит до 31.12.2017 година

 

Продолжува промотивниот период до 31.03.2017 година во кој Банката ќе одобрува денарски станбен кредит со каматни стапки од 4,5% фиксна годишна за 3 години и 6,5% променлива годишна потоа.Без надомест за одобрување и администрирање  и без трошоци за процена на сите новоодобрени  денарски станбени кредит  во промотивниот период  до 31.12.2017.  За одобрени станбени кредити наменети за рефинансирање на постоечки станбени кредити во Комерцијална банка, ќе се пресметува и наплатува надомест согласно актите на Банката. За повеќе информации околу условите за кредитот посетете го следниот линк на веб-страницата на Банката.А Р Х И В А