• Организациска структураКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надзорен одборСава Димитрова
Пензионер,
Независен член
Претседател


Таки Фити
Професор
Економски факултет, УКИМ, Скопје,
Заменик претседател

Горан Антевски
Управител
Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје
Член

Сашо Наумоски
Генерален извршен директор
ПИ Витаминка АД Прилеп
Член

Александра Максимовска
Професор
Правен факултет, УКИМ, Скопје
Независен член