• Struktura organizativeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Bordi MbikqyrësSava Dimitrova

Pensionist,

Anëtare e pavarur

Kryetar


Taki Fiti
Profesor
Fakulteti Ekonomik Shkup,

Zevendes kryetarGoran Antevski

Menaxher

Rade Konçar - TEP DOOEL Skopje

Anëtar

 

Sasho Naumoski

Drejtor i përgjithshëm ekzekutiv 

PI Vitaminka AD Prilep

Anëtar

 

Aleksandra Maksimovska

Profesor

Fakulteti juridik, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, Shkup

Anëtare e pavarur