• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitën e kursimit në valutë të huajKomercijalna Banka AD Skopje Ju ofron këto norma të interesit për depozitën e kursimit në valutë të huaj
Normat e interesit për kursimin e afatizuar dhe në të parë (të paafatizuar) në valutë të huaj


Monedha:Pamje1 muaj3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Euro(EUR)0.01%0.02%0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%
American dollar(USD)0.01%0.02%0.04%0.05%0.10%0.20%0.40%
Pound Sterling (GBP)0.01%0.03%0.20%0.50%1.00%1.40%1.90%
Swiss Frank(CHF)0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%
Swedish Krone(SEK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Norwegian Krone(NOK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Japanese Jen (JPY)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Danish Krone(DKK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Canadian Dollar(CAD)0.01%0.04%0.09%0.14%0.17%1.00%1.20%
Australian Dollar(AUD)0.01%0.60%0.70%1.00%1.20%1.40%1.50%

Në krye^


Normat e interesit për kursimin e hapur në valutë të huaj


Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.03%0.04%0.20%
Mbi 1,501.00 euro0.04%0.05%0.30%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.08%
Mbi 1,501.00 euro0.04%0.05%0.10%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.10%0.40%0.90%
Mbi 1,501.00 euro0.20%0.50%1.00%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.001%0.001%0.001%
Mbi 1,501.00 euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.08%0.13%0.16%
Mbi 1,501.00 euro0.09%0.14%0.17%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.60%0.90%1.10%
Mbi 1,501.00 euro0.70%1.00%1.20%

Në krye^


Normat e interesit për kursimin e afatizuar për fëmijë në valutë të huaj „"Ververicka"“


Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.03%0.04%0.20%
Mbi 51 Euro0.04%0.05%0.30%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.08%
Mbi 51 Euro0.04%0.05%0.10%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.10%0.40%0.90%
Mbi 51 Euro0.20%0.50%1.00%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.001%0.001%0.001%
Mbi 51 Euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.08%0.13%0.16%
Mbi 51 Euro0.09%0.14%0.17%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.60%0.90%1.10%
Mbi 51 Euro0.70%1.00%1.20%

Në krye^


Normat e interesit për depozitat e kursimit në valutë të huaj me tërheqje mujore të interesit


Depozitave afatgjatë (Valuta EUR)3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Interesi ctapki 0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%

Në krye^Kontaktoni personaIvan Karev, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-262
Fax: (02) 3211-300
e-mail: ivan.karev@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-189
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk