• Експозитури и филијали


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за девизни штедни влоговиКомерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за девизни штедни влогови:
Каматни стапки на девизно штедење по видување и орочено штедење


Валута:По видувањена 1 месецна 3 месецина 6 месецина 12 месецина 24 месецина 36 месеци
Еуро (EUR)0.01%0.02%0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%
Американски долар (USD)0.01%0.01%0.03%0.04%0.07%0.10%0.30%
Фунта стерлинг (GBP)0.01%0.02%0.03%0.04%0.10%0.15%0.30%
Швајцарски франк (CHF)0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%
Шведска круна (SEK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Норвешка круна (NOK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Јен (JPY)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Данска круна (DKK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Канадски долар (CAD)0.01%0.02%0.03%0.04%0.15%0.30%0.50%
Австралиски долар (AUD)0.01%0.30%0.40%0.50%0.70%0.80%1.00%

На врвот ^


Каматни стапки на отворено девизно штедење


Износ во EUR3 месеци6 месеци12 месеци
Од 50.00-1,500.00 EUR0.03%0.04%0.20%
Над 1,501.00 EUR0.04%0.05%0.30%
Износ во USD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.06%
Над 1,501.00 EUR0.03%0.04%0.07%
Износ во GBP3 месеци6 месеци12 месеци
Од 50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.09%
Над 1,501.00 EUR0.03%0.04%0.10%
Износ во CHF3 месеци6 месеци12 месеци
Од 50.00-1,500.00 EUR0.001%0.001%0.001%
Над 1,501.00 EUR0.001%0.001%0.001%
Износ во CAD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.14%
Над 1,501.00 EUR0.03%0.04%0.15%
Износ во AUD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 50.00-1,500.00 EUR0.30%0.40%0.60%
Над 1,501.00 EUR0.40%0.50%0.70%

На врвот ^


Каматни стапки на детско девизно орочено штедење „Верверичка“


Износ во EUR3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.03%0.04%0.20%
Над 51 EUR0.04%0.05%0.30%
Износ во USD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.02%0.03%0.06%
Над 51 EUR0.03%0.04%0.07%
Износ во GBP3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.02%0.03%0.09%
Над 51 EUR0.03%0.04%0.10%
Износ во CHF3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.001%0.001%0.001%
Над 51 EUR0.001%0.001%0.001%
Износ во CAD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.02%0.03%0.14%
Над 51 EUR0.03%0.04%0.15%
Износ во AUD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.30%0.40%0.60%
Над 51 EUR0.40%0.50%0.70%

На врвот ^


Каматни стапки на рентно девизно орочено штедење


Рок на орочување (Валута ЕУР)3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци
Каматни cтапки 0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%

На врвот ^Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-189
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk