• Експозитури и филијали


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за девизни штедни влогови

 

Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за денарски штедни влогови:

  

Фиксни каматни стапки на класично девизно штедење по видување и орочено штедењеВалута:По видувањена 1 месецна 3 месецина 6 месецина 12 месецина 24 месецина 36 месеци
Еуро (EUR)0.01%0.02%0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%
Американски долар (USD)0.01%0.01%0.03%0.04%0.07%0.10%0.30%
Фунта стерлинг (GBP)0.01%0.02%0.03%0.04%0.10%0.15%0.30%
Швајцарски франк (CHF)0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%
Шведска круна (SEK)0.01%      
Норвешка круна (NOK)0.01%      
Јен (JPY)0.01%      
Данска круна (DKK)0.01%      
Канадски долар (CAD)0.01%0.02%0.03%0.04%0.15%0.30%0.50%
Австралиски долар (AUD)0.01%0.30%0.40%0.50%0.70%0.80%1.00%


 

Променливи каматни стапки на девизно штедење

 

За штеден влог во ЕУР на 24 месеци Референтната стапка зголемена за 0,80 п.п.

За штеден влог во ЕУР на 36 месеци Референтната стапка зголемена за 1,10 п.п.

 

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на рентно девизно орочено штедење

 

 Рок на орочување (Валута ЕУР)3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци
Каматни cтапки 0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%


 

 

За девизните штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог во ЕУР на 24 месеци Референтната стапка зголемена за 0,80 п.п.

За штеден влог во ЕУР на 36 месеци Референтната стапка зголемена за 1,10 п.п.

 

 

 

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на детско девизно орочено штедење „Верверичка“

 Износ во EUR3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.03%0.04%0.20%
Над 51 EUR0.04%0.05%0.30%
Износ во USD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.02%0.03%0.06%
Над 51 EUR0.03%0.04%0.07%
Износ во GBP3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.02%0.03%0.09%
Над 51 EUR0.03%0.04%0.10%
Износ во CHF3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.001%0.001%0.001%
Над 51 EUR0.001%0.001%0.001%
Износ во CAD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.02%0.03%0.14%
Над 51 EUR0.03%0.04%0.15%
Износ во AUD3 месеци6 месеци12 месеци
Од 15-50 EUR0.30%0.40%0.60%
Над 51 EUR0.40%0.50%0.70%


 

 

За девизните штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

 

За штеден влог во ЕУР на 24 месеци Референтната стапка зголемена за 0,80 п.п.

За штеден влог во ЕУР на 36 месеци Референтната стапка зголемена за 1,10 п.п.

 

На врвот ^Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-189
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk