• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitat e kursimit në valutë

 

Komercijalna Banka AD Skopje ju ofron normat e interesit vijuese për depozitat e kursimit në valutë:

  

Normat fikse të interesit për depozitat klasike në valutë me të parë dhe të afatizuaraMonedha:Pamje1 muaj3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Euro(EUR)0.01%0.02%0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%
American dollar(USD)0.01%0.01%0.03%0.04%0.07%0.10%0.30%
Pound Sterling (GBP)0.01%0.02%0.03%0.04%0.10%0.15%0.30%
Swiss Frank(CHF)0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%
Swedish Krone(SEK)0.01%      
Norwegian Krone(NOK)0.01%      
Japanese Jen (JPY)0.01%      
Danish Krone(DKK)0.01%      
Canadian Dollar(CAD)0.01%0.02%0.03%0.04%0.15%0.30%0.50%
Australian Dollar(AUD)0.01%0.30%0.40%0.50%0.70%0.80%1.00%


 

Norma e ndryshueshme e interesit për depozitat në valutë

 

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

Në krye ^

 

 

Normat e interesit për kursimin e afatizuar me planifikim në valutë

 

 Depozitave afatgjatë (Valuta EUR)3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Interesi ctapki 0.04%0.05%0.30%0.80%1.10%


 

 

Për depozitat e kursimit në valutë për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

 

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

 

 

Në krye ^

 

 

Normat e interesit të kursimit të afatizuar në valuta për fëmijë “Ververiçka”

 Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.03%0.04%0.20%
Mbi 51 Euro0.04%0.05%0.30%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.06%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.07%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.09%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.10%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.001%0.001%0.001%
Mbi 51 Euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.14%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.15%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.30%0.40%0.60%
Mbi 51 Euro0.40%0.50%0.70%


 

 

Për depozitat e kursimit në valutë EUR për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme , të shënuar më poshtë në Tabelë:

 

 

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

Në krye ^Kontaktoni personaMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-189
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk