• Основни информации


  • Општи услови


  • Експозитури и филијали


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

MasterCard® домашна кредитна картичка за физички лицаНаједноставниот начин до микро-потрошувачки кредит без оглед на висината на Вашата плата. Со MasterCard® денарската кредитна картичка ги зголемувате Вашите можности брзо и едноставно, без обврска да обезбедите депозит или жиранти.
Предности на картичката


 

- наједноставна постапка за добивање на картичката, без депозит и жиранти;
- ниски провизии и надоместoци за користење на картичката;
- бескаматен период до 30 дена на трансакции направени на продажно место;
- нуди најниска каматна стапка на искористениот дел од кредитниот лимит;
- едноставно и брзо пристапувате до Вашите пари 24 часа во денот, на сите банкомати на територијата на Република Македонија;
- го намалува ризикот од користење на готовина - губење, кражба, фалсификувани банкноти итн.;
- добивате дополнителни картички за Вашите најблиски, со можност за прилагодување на лимитите за секоја од картичките;
- состојбите на сметките можете да ги следите од Вашиот дом, работно место или каде било во светот, преку услугите Интернет банка, мБанка и SMS банкарство;
- можност за едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог;
- 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

Користење на картичката


Погледнете ја целосната листа на банкомати на Комерцијална банка АД Скопје и пронајдете го најблискиот до Вас.


За поголема сигурност и комфор при користењето на картичката ќе Ви помогнат советите за безбедно користење  на картичките на Комерцијална банка АД Скопје.


Едноставно до Вашата нова MasterCard® домашна кредитна картичка


Следете ги трите чекори за добивање на Вашата нова MasterCard® домашна кредитна картичка:1
Пополнете го краткото барање за MasterCard® домашна кредитна картичка и обезбедете ја кратката придружна документација.
2
Барањето, заедно со документацијата, доставете го во најблиската поголема експозитура со одговорен работник или филијала на Банката.  
3
Ја подигнувате Вашата нова картичка во рок од 7 дена од поднесување на барањето.

Услови и надоместоци


Корисници

кредитоспособни физички лица на возраст помеѓу 18 и 68 години

 

Каматни стапки

- 11,25% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
- 11,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина*

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за секоја година

480 денари

180 денари

 

Надоместоци за користење

 

 

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

1,5%, мин. 80 ден.

1%, мин. 100 ден.

на други банки во земјата

2%

2%, мин. 100 ден.


* Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката.

Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk