Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

3D Secure pagesë e sigurtë online

 Mbrojtje shtesë e transaksioneve Tuaja me kartela përmes Internetit

 

3D Secure është sistem i sigurisë që mundëson siguri më të madhe gjatë transaksioneve me kartela përmes Internetit.

 

Sistemi 3D Secure bën analizë automatike kompjuterike të çdo pagese përmes Internetit me qëllim që të sigurohet se poseduesi i vërtetë i kartelës e inicon transaksionin. Përmes një verifikimi të tillë mundësohet mbrojtje shtesë për klientët dhe parandalohet keqpërdorimi para se ai të ndodhë.

 

3D Secure njihet si standardi më i lartë ndërkombëtar për mbrojtje të transaksioneve të Internetit. Mekanizmi i 3D Secure është fokusuar në mbrojtjen nga vjedhja e identitetit të përdoruesve të kartelave dhe mbrojtjen nga keqpërdorimi i të dhënave të kartelës (numri i kartelës, data e skadimit dhe kodi CVC/CVV2).

                                                            

Mbrojtja ndodh në kohë reale dhe gjatë çdo transaksioni të kryer përmes Internetit. Ky shërbim përdoret gjatë blerjes prej cilitdo kompjuteri, tableti ose telefoni celular. Nuk ju nevojiten fjalëkalime të cilat duhet ti mbani mend, dhe as pajisje plotësuese ose softuer i veçantë.   

 

Protokolli i 3D Secure te kartelat Mastercard është nën emrin Mastercard SecureCode®, ndërsa tek kartelat Visa nën emrin Verified by Visa.

MasterSecure
VisaSecure

Një numër i madh i Internet dyqaneve (ueb-faqeve) vendore dhe botërore janë të certifikuara dhe e mbështesin teknologjinë 3D Secure. Njihen me atë që në ueb faqen e tyre e kanë vendosur shenjën Mastercard SecureCode® ose Verified by Visa, e cila tregon se ueb faqja është e ligjshme dhe e sigurtë për të blerë përmes Internetit.

 

 

Shërbimi është falas

 

Shërbimi 3D Secure është plotësisht falas për të gjithë përdoruesit e kartelave Mastercard® dhe Visa të lëshuara nga Komercijalna Banka AD Skopje dhe nuk paguhet asnjë parapagim dhe provizion për këtë shërbim. 

 

Me implementimin e saj, Banka ju mundëson klientëve të saj siguri shtesë nga keqpërdorimet e mundshme dhe përdorim të sigurtë të kartelave në Internet.  

 

Të gjitha kartelat Mastercard® dhe Visa të Bankës Komercijale (debitore dhe kreditore), regjistrohen automatikisht për këtë lloj të mbrojtjes. Regjistrimi apo parashtrimi i kërkesës në Bankë nuk është i nevojshëm.

 

 

Si funsionon?

 

Gjatë kësaj metode të autentifikimit, procedura për blerje në Internet rrjedh normalisht.

 

Megjithatë, në qoftë se sistemi, (në bazë të inteligjencës artificiale) vlerëson se ndonjë transaksion i caktuar është i rrezikshëm ose jo standard për përdoruesin, i njëjti nuk do të realizohet dhe klienti do të njoftohet se duhet ta kontaktojë Bankën që të mundësojë transaksionin.   

 

Kjo do të thotë se jo të gjitha transaksionet e Internetit i nënshtrohen verifikimit përmes kontaktit me Bankën. Kontroll plotësues bëhet vetëm në ato raste kur ndonjë transaksion vlerësohet si i rrezikshëm.

 

Porosia që shfaqet në ekran gjatë përpunimit të transaksionit të Internetit me 3D Secure është si vijon:

 

visa2

 

 

Nëse gjithçka është në rregull, transaksioni realizohet për disa sekonda dhe mbyllet porosia në ekran.  

 

Në rast të transaksionit të rrezikshëm, i njëjti nuk do të realizohet dhe klienti do të njoftohet që të kërkojë Qendrën për autorizim të Bankës Komercijale në numrin e telefonit  02/3247-474 i cili punon 24 orë në ditë, çdo ditë të javës. 

 

 

Pyetje më shpesh të parashtruara

 

Çka fitoj unë nga kjo teknologji?

3D Secure mbron kartelën Tuaj nga transaksionet e paautorizuara dhe Ju garanton besim të plotë derisa bëni pazar në Internet.

 

A paguhet përdorimi i shërbimit 3D Secure?

Shërbimi 3D Secure nuk paguhet. Ky shërbim u mundësohet falas të gjithë përdoruesve të kartelave Mastercard® dhe Visa të lëshuara nga Komercijalna Banka AD Skopje dhe për të nuk paguhet as parapagim e as provizion.  

 

Ku mund të bëj Pazar me këtë siguri shtesë?

Në faqet e internetit të cilat e mundësojnë këtë teknologji qëndron shenja Mastercard SecureCode® ose Verified by Visa.

 

A duhet të shmangen dyqanet e Internetit që nuk e kanë shenjën Mastercard SecureCode® ose Verified by Visa?

Dyqanet e Internetit të cilat nuk i kanë këto shenja nuk e kanë standardin 3D Secure, nuk mundësojnë autentifikimin e transaksionit dhe si të tilla kanë më shumë rreziqe për keqpërdorime të mundshme.

 

Përse na nevojitet kjo mbrojtje e re? Vallë Banka Komercijale a nuk e ka marrë seriozisht sigurinë time deri më tani?

Për Bankën Komercijale, siguria e Juaj është gjithmonë prioriteti më i lartë. 3D Secure, respektivisht Mastercard SecureCode®  dhe Verified by Visa, është standardi më i lartë ndërkombëtar për mbrojtje të cilin Banka Komercijale e ka implementuar si nivel shtesë të sigurisë, me qëllim që t’ju sigurojë besim të plotë derisa bëni pazar në Internet.

 

Morra e-mail nga Mastercard SecureCode®/Verified by Visa të cilët më kërkojnë të përditësoj të dhënat. A është në rregull kjo?

Mastercard SecureCode®, Verified by Visa dhe Komercijalna Banka AD Skopje asnjëherë nuk do t’ju dërgojnë e-mail duke kërkuar të përditësoni të dhënat e Juaja për asnjë lloj arsye. Nëse merrni një e-mail të tillë, i cili është një përpjekje për mashtrim, menjëherë duhet ta raportoni tek Banka në numrin e telefonit që ndodhet në anën e pasme të kartelës (02/3247-474).

 

 

Këshilla për blerje të sigurtë në InternetPersoni për kontaktQendra për autorizim,
Orari i punës: 24 orë, çdo ditë të javës

Telefon: (02) 3247-474
Fax: (02) 3114-232