Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

ЕВРОИНС – Пожарно и домаќинско осигурување

 

 

Полисите за домаќинско осигурување може да ги добиете на шалтерите на Банката во поголемите експозитури во Скопје, како и во сите филијали и експозитури на Банката низ Републиката каде што го пополнувате прашалникот за осигурување.

Начин на плаќање:

 • Во готово,
 • На 6 месечни рати со траен налог од трансакциска тековна сметка отворена во Банката.


Со Евроинс полисите за пожарно осигурување се осигурани следните ризици од:

 • Пожар,
 • Излевање вода од инсталации (парно, водовод, канализација),
 • Луња, град,
 • Манифестација и демонстрација,
 • Поплава, порој и високи води (само со доплаток на премијата).

 

Со Евроинс полисите за домаќинско осигурување се осигурани следните ризици од:

 • Пожар и удар од гром,
 • Излевање вода од инсталации (парно, водовод, канализација),
 • Луња, град,
 • Провална кражба и разбојништво, освен во ненаселени станови,
 • Пополава, порој и високи води со доплата на премијата.Лица за контактБилјана Адамческа, Главен координатор за платен промет во земјата
Телефон: (02) 3168–903
e-mail: Biljana.Adamceska@kb.com.mk

Билјана Боцева, Раководител на одделение за оперативно работење
Телефон: (02) 3168-912
e-mail: biljana.boceva@kb.com.mk