Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

EVROINS – Sigurim shtëpiak dhe sigurim nga zjarri

 

 

Policat për sigurimin shtëpiak mund t’i merrni në sportelet e Bankës në degët më të mëdha në Shkup, si edhe në të gjitha degët dhe filialet e Bankës Komerciale në RM ku ju do e plotësoni pyetësorin për sigurim.

Mënyra e pagesës:

 • Me para të gatshme,
 • në 6 këste mujore me urdhër periodik nga një llogari rrjedhëse transaksionale të hapur në Bankë.


EVROINS policat e sigurimit nga zjarri ju sigurojnë nga këto rreziqe:

 • Zjarri,
 • Derdhja e ujit nga instalimet (ngrohja, ujësjellësi, kanalizimi),
 • Stuhi, breshëri,
 • Manifestim dhe demonstrim,
 • Përmbytje, ujëra të larta (vetëm me premi/pagesë shtesë).

 

EVROINS policat për sigurim shtëpiak mbulojnë rreziqet nga:

 • Zjarri dhe goditjet e vetëtimës,
 • Derdhja e ujit nga instalimet (ngrohje, ujësjellës, kanalizim),
 • Stuhi, breshëri,
 • Vjedhja dhe grabitja, përveç se në banesat e pabanuara,
 • Përmbytje, ujëra të larta (me premi/pagesë shtesë).Kontaktoni personaBiljana Adamceska, Koordinator kryesor për qarkullimin e pagesave në vend
Telefon: (02) 3168–903
e-mail: Biljana.Adamceska@kb.com.mk

Biljana Boceva, Përgjegjës i shërbimit për punë operative
Telefon: (02) 3168-912
e-mail: biljana.boceva@kb.com.mk