Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки на денарска сметка



Каматни стапки на денарски депозити по видување - 0,01% годишно