Kontakt           24/7
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit të llogarive në denarëNormat e interesit të depozitave  në denarë në të parë - 0,01% në vit