Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 063/4, важи од 24.10.2018 00:00:10 - 24:00:00