KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 049/2, valid from 20.08.2018 08:17:42 - 24:00:00