Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 068/5, важи од 16.12.2017 07:30:05 - 14:02:23