Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 045/4, важи од 17.08.2017 08:15:46 - 24:00:00