Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 049/2, важи од 20.08.2018 08:17:42 - 24:00:00