Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 057/9, важи од 17.10.2017 08:12:14 - 24:00:00