KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 073/2, valid from 12.12.2018 08:34:07 - 24:00:00