Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 073/2, важи од 12.12.2018 08:34:07 - 24:00:00