Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/0, важи од 21.05.2018 08:19:01 - 24:00:00