Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 010/9, важи од 18.02.2018 14:02:50 - 24:00:00