Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 068/5, важи од 18.11.2018 00:00:10 - 24:00:00