Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 004/7, важи од 22.01.2019 08:04:16 - 24:00:00