Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 042/8, важи од 20.07.2018 14:42:08 - 24:00:00