Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 004/3, важи од 16.01.2018 08:12:39 - 24:00:00