Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 003/9, важи од 17.01.2019 08:20:31 - 24:00:00