KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 068/5, valid from 18.11.2018 00:00:10 - 24:00:00