KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 004/7, valid from 22.01.2019 08:04:16 - 24:00:00