Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E06.05.2019 – Të punësuarit e Bankës Komercijale, me pjesëmarrje të suksesshme në “Wizz Air – Maratonën e Shkupit”


Një ekip prej 17 të punësuarve garuan në emër të Komercijalna Banka AD Skopje në edicionin  e 15-të të “Wizz Air – Maratona e Shkupit”. Pesë prej tyre vrapuan me sukses gjysmë-maratonën 21 km, ndërsa 12 pjesëmarrësit tjerë u ndanë në tri ekipe në maratonën vrapim në stafet.

 

Pjesëmarrësi më i ri nga ekipi i Bankës Komercijale, Marijan Shamoski, në garën gjysmë-maratonë prej 21 km, fitoi vendin e 35 në një konkurrencë prej 2.000 pjesëmarrësve, duke arritur një kohë të shkëlqyer prej 1 orë, 27 minuta dhe 30 sekonda. Në maratonën vrapim në stafet, ekipi më i mirë ishte KB1, i cili fitoi vendin e 37 me një kohë prej 4 orë dhe 11 minuta.

 

Punonjësit e Bankës Komercijale, edhe këtë vit, duke vrapuar për më shumë se katër orë nëpër rrugët e Shkupit, sërish demonstruan shprehitë e shëndosha jetësore.  Në “Wizz Air – Maratona e Shkupit” morën pjesë një numër rekord prej 12.500 pjesëmarrës nga 58 shtete.

 

sl 1
 
sl 2
 
sl 322.04.2019 – “Klasë financiare“ në realizim të Komercijalna Banka AD Skopje


Me qëllim që t’u ndihmohet të rinjve të bëhen më të përgatitur për botën e financave personale dhe që të fillojnë me ndërtimin e zakoneve të shëndosha financiare, Komercijalna Banka AD Skopje e inicoi projektin "Klasë Financiare"i cili është pjesë e strategjisë së bankës për përgjegjësi sociale. Punonjësit e bankës i vizituan shkollat e mesme Josip Broz Tito dhe Orce Nikolov në Shkup, ku një orë mësimore shkollore u shndërrua në një "Klasë financiare".

 

Nxënësve të vitit të tretë dhe të katërt, ju prezantuan karakteristikat kryesore të produkteve financiare, zbatimi i tyre praktik dhe, sigurisht, rreziqet e mundshme nga përdorimi i tyre. Qëllimi i "Klasës financiare" është që të rinjtë të njihen nga afër me atë se si funksionon rrjedha e parave, pse është e rëndësishme që të kenë llogari në bankë, çka do të thotë kursimi për pavarësinë e tyre financiare, pse duhet të kujdesen për financat personale dhe të kenë rejting të mirë kreditor, a duhet të sillen ndaj kartës pagesore si ndaj një plastike të thjeshtë dhe cilat janë përparësitë që i ofron bankingu elektronik.

 

Të udhëhequr nga motoja se arsimimi financiar është çelësi për mbrojtjen e të rinjve në momentin kur ata do të bëhen përfitues të shërbimeve financiare, punonjësit e Komercijalna Banka AD Skopje, do të mbajnë “Klasë financiare” edhe në 10 shkolla të mesme në Shkup këtë vit. Në fazën e dytë të realizimit të projektit, do të vizitohen edhe shkolla të mesme nga qytete të tjera në vend.

 

“Klasa financiare” i edukon të rinjtë dhe i ndihmon ata të sigurojnë një të ardhme më të sigurt dhe një jetë më të mirë, sepse mirëqenia financiare e gjithsecilit varet nga vetë personi, edhe pse ka shumë njerëz që nuk e besojnë këtë.
 
finansiska ucilnica
 
finansiska ucilnica1
 
finansiska ucilnica2


Një X dhe C R A