Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E01.07.2019 – Banka Komercijale i uli normat e interesit të tejkalimit të lejuar (overdraft) edhe të kartave të kreditit    


Ju njoftojmë se për shkak të uljes së normës së interesit për bonot e thesarit, Komercijalna Banka AD Skopje, duke filluar prej 01.07.2019, do të ulë normat e interesit për tejkalimin e lejuar të llogarive transaksionale për personat fizikë dhe për një pjesë të kartave të kreditit për personat juridikë dhe fizikë.

Më shumë detaje rreth normave të reja të interesit do të mund të gjeni në ueb faqen e Bankës për çdo produkt individual, ndërsa klientët do të njoftohen edhe përmes vërtetimit nga llogaria/kartela.


12.07.2019 – Komercijalna Banka sponsor i manifestimit “Dasma e Galiçnikut”


 

Komercijalna Banka AD Skopje edhe këtë vit është sponsor i manifestimit “Dasma e Galiçnikut”, i cili tradicionalisht mbahet në prag të festës fetare Petrovden. Këtë vit, në periudhën prej 12 deri 14 korrik, vizitorët do të munden nga afër ta njohin këtë fshat piktoresk si dhe një pjesë të kulturës dhe të trashëgimisë së mrekullueshme burimore maqedonase, pjesë e së cilës është edhe manifestimi “Dasma e Galiçnikut”.

 

Vallja e vjehrrës, çuarja e nuses për ujë, vendosja e bajrakut (flamurit) të dasmës, ruajtja e dhëndrit, gatimi i bukës së shtëpisë....janë zakone popullore të cilat janë pjesë e traditës së Galiçnikut, rite dhe doke popullore  të cilat janë në një harmoni të pandashme me kostumet e mrekullueshme popullore dhe natyrën e papërsëritshme të Galiçnikut.

 

E gjithë kjo ndikon që ky manifestim të përjetohet si diçka unike dhe e papërsëritshme. Kjo, na bën ta mbështesim vazhdimisht dhe ta prezantojmë si diçka të çmueshme, të shenjtë, që e shpreh kujtesën dhe ekzistencën tonë.
13.06.2019 – KREDIA MË E LEVERDISHME KONSUMATORE ME PERIUDHË TË VAZHDUAR PROMOVUESE!


Komercijalna Banka AD Skopje ofron kredi shumë të leverdishme me para të gatshme me EUR klauzolë deri në 30.000 ero pa garantues (zhirant), me normë fikse të interesit në bazë vjetore prej 4.9% për dy vitet e para. Në periudhën promovuese deri në 30.09.2019, afati i shlyerjes së kredisë është deri në 120 muaj. Më shumë informata për kredinë mund të gjeni në linkun në vijimhrefhref:KËTU17.06.2019 – Komercijalna Banka AD Skopje, banka kujdestar i pronës së mjeteve të fondeve pensionaleTriglav


Fondet pensionale të Triglav Penzisko drustvo AD Skopje (Triglav Shoqatës Pensionale SHA Shkup) janë anëtarët e rinj të familjes së fondeve ku banka kujdestar i pronës është Komercijalna Banka AD Skopje. Në periudhën e kaluar, Banka Komercijale dhe Shoqata pensionale Triglav krijuan me sukses të gjitha kushtet për funksionimin e rregullt dhe të vazhdueshëm të fondeve pensionale të sapo-hapura Triglav Fondi i hapur pensional i detyrueshëm – Shkup dhe Triglav Fondi i hapur pensional vullnetar - Shkup.

 

Me këtë vazhdon tradita e bankës për bashkëpunim dhe kontribut në zhvillimin e fondeve pensionale, e filluar në vitin 2009, kur Banka Komercijale për herë të parë u bë kujdestar i pronës së mjeteve të fondeve pensionale të regjistruara në vend.

 

Si edhe deri më tani, banka, në rolin e kujdestarit të pronës së mjeteve të fondeve pensionale, në përputhje me ligjet dhe detyrimet e saja kontraktuale, do të ofrojë një sërë shërbimesh, siç janë:kujdestaria e pronës, hapja dhe mbajtja e llogarive për letrat me vlerë në Depozituesin qendror të letrave me vlerë dhe llogarive të parave me dedikim në bankë, barazimi i transaksioneve të lidhura me investimet në mjetet e fondeve në vend dhe jashtë vendit, ndjekja e udhëzimeve tjera të shoqërive për menaxhim të fondeve, kontrolli i neto vlerës së llogaritur të aseteve të fondeve, njoftime për shoqëritë për menaxhim me fondet për ngjarjet e korporatave që rrjedhin nga pronësia e letrave me vlerë të fondit dhe respektimi i udhëzimeve që dalin nga këto ngjarje, arkëtimi i të ardhurave dhe të drejta tjera në favor të fondeve…

 

Komercijalna Banka AD Skopje është një ndër bankat lider në vend sa i përket punës me shërbimet e kujdestarisë, ndërsa pozitën e saj lidere e forcon vazhdimisht duke ofruar shërbime dhe produkte të reja financiare në këtë segment.

Një X dhe C R A