Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Misioni


Të jemi institucion fitimprurës, e njohur si bankë udhëheqëse e pavarur dhe private në vend që ofron një gamë të shërbimeve universale dhe gëzon një reputacion të lartë ndërkombëtar, e mbështetur në mënyrë profesionale nga një menaxhment i orientuar drejt tregut, plotësisht të trajnuar dhe më përvojë, si dhe nga një kuadër me nivelin më të lartë të profesionalizmit dhe integritetit.


 Raport për përgjegjësinë shoqëroreRaporti Vjetor
2018 PDF PDF
2017 PDF PDF
2016 PDF PDF
2015 PDF PDF
2014 PDF PDF