• Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Наменски кредити за физички лица


Комерцијална банка АД Скопје ги нуди следните наменски кредити за физички лица:

Станбени кредити


Други наменски кредити