Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Misioni


Të jemi institucion fitimprurës, e njohur si bankë udhëheqëse e pavarur dhe private në vend që ofron një gamë të shërbimeve universale dhe gëzon një reputacion të lartë ndërkombëtar, e mbështetur në mënyrë profesionale nga një menaxhment i orientuar drejt tregut, plotësisht të trajnuar dhe më përvojë, si dhe nga një kuadër me nivelin më të lartë të profesionalizmit dhe integritetit.