• Барање за регистрација на клиент


 • Локатор на банкоматиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Деловни картички

 

 

MasterCard®  и Visa деловните картички на Комецијална банка АД Скопје се најлесниот начин да ги намалите трошоците на Вашето претпријатие. Преку едноставното управување со службените трошоци на Вашите вработени, овие најсовремени платежни инструменти ќе Ви овозможат поефикасно, побрзо и посигурно работење и подобрување на готовинскиот тек.

 

 

Деловните картички ги нудат сите предности на безготовинското плаќање и на Вашето претпријатие му овозможуваат пристап до голем број финансиски услуги кои вистински придонесуват за подобрување на секојдневното работење. Преку нивната прифатеност низ целиот свет, картичките се универзално платежно средство на кое ќе можете целосно да се потпрете, дома и во странство.

 

 

Деловните картички на Комецијална банка АД Скопје нудат единствена можност за:

 • едноставно плаќање на деловните трошоци насекаде во светот;
 • подигнување на готовина од над 2 милиони банкомати;
 • приспособливи лимити за секој корисник;
 • постојано следење на состојбата на сметката и на трошењето по корисници преку услугата Интернет банка;
 • инстант кредитирање, со бескаматен период на искористениот износ, за трансакции на продажни места;
 • ниски надоместоци за користење;
 • 24-часовна поддршка за корисници.

 

 

Одберете ја деловната картичка која најмногу ќе одговара на потребите на Вашето претпријатие и започнете веднаш да ги користите поволностите кои Ви се на располагање.

 

 

Дебитни деловни картички

 

 • Visa Business Debit деловна картичка

 

Отсега со Visa Business Debit деловната картичка на Комерцијална банка можете да плаќате на најсовремениот начин кој се користи во светот – бесконтактно, плаќање во трговија без внесување PIN код за износ до 1.100 денари!

 

 

Кредитни деловни картички

 

 • MasterCard® Business Card
 • MasterCard®домашна деловна кредитна картичка
 • MasterCard®меѓународна деловна кредитна картичка
 • Visa Business Revolving

 

Основни информации

 

 • Едноставна постапка за добивање
 • Користење на картичката
 • Користење на услугата Интернет банка
 • Подигнување на готовина
 • Локации на банкомати
 • Проблеми и рекламации
 • Лица за контакт

 

 

 

Совети за безбедно користење

 

 • Кога ќе ја добиете картичката
 • На продажни места
 • На банкомати
 • Додека патувате
 • При купување на Интернет
Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk