Sherbime shtese te Visa Gold Standard dhe Visa Gold Revolving

 

Nese jeni perdorues i Visa Gold Revolving ose i kartes se kreditit Visa Gold Standard te leshuar nga Komercijalna Banka AD Skopje, mund te perdorni sherbime shtese te percaktuara nga Visa International, e qe jane ne dispozicion permes nje rrjeti nderkombetar te numrave te telefonit – VCCS (Visa Call Centre Service) ne kete menyre:

 

Njoftimi i kartave te humbura, te vjedhura

Ne rast se e humbni apo ua vjedhin karten e kreditit Visa Gold, pa marre para sysh nese jeni ne vend apo jashte vendit, duhet te njoftoni Sherbimin e kartave bankare, ne Qendren per autorizim ne Banke qe punon 24 ore ne dite, cdo dite ne jave, 365 dite ne vit, ne numrin e telefonit ++389 02 3 107 310. Punonjesi ne Qendren per autorizim do t’i shenoje detajet dhe do te bllokoje karten tuaj menjehere pas thirrjes suaj.

 

Nderrimi urgjent i kartes

Nese e humbni apo ua vjedhin karten tuaj Visa Gold derisa ju jeni jashte vendit, eshte e mundur zevendesimi urgjent (nese eshte e nevojshme edhe me karta tee perkohshme). Dorezimi mund te behet direkt, me korrier te besueshem, kudo ne bote. Dorezuesi duhet t’ju identifikoje si perdorues i vertete sipas kritereve te dhenies se kartes. Dorezimi kryhet brenda nje dite pune.

Informacionet mbi ate se si ta perdorni kete sherbim mund te gjenden ne faqen e internetit ne vijim: http://geoldcard.visacemea.com/cardReplacement.asp e zgjidhni vendin ne te cilin gjendeni dhe e sillni numrin e telefonit te listuar. Me t’u lajmeruar ne numrin e telefonit, stafi i VCCS (Visa Call Centre Service) ua ofron te gjithe informacionin e nevojshem per zevendesimin e urgjent te kartes.

 

Pagesa urgjente ne te gatshme

Nese e humbni apo ua vjedhin karten tuaj Visa Gold derisa jeni jashte vendit, eshte e mundur autorizimi dhe organizimi i pageses se menjehershme ne te gatshme. Ne ate rast VCCS siguron autorizim verbal ose nese eshte e nevojshme me faks ose pagese ne te gatshme deri sa te zevendesoje karten e humbur ose te vjedhur. Dorezimi i parave te gatshme kryhet brenda nje dite pune.

Informacionet mbi ate se si ta perdorni kete sherbim mund te gjenden ne faqen e internetit ne vijim: http://goldcard.visacemea.com/cashDisbursement.asp e zgjidhni vendin ne te cilin gjendeni dhe e sillni numrin e telefonit te listuar. Me t’u lajmeruar ne numrin e telefonit, stafi i VCCS (Visa Call Centre Service) ua ofron te gjithe informacionin e nevojshem per pagesen urgjente ne te gatshme.

 

Mbeshtetje mjekesore dhe ligjore te perdoruesve

Keto sherbime jane ne dispozicion vetem per Ju si perdorues i kartave Visa Gold, edhe ate derisa udhetoni jashte shtetit te banimit (jeteses).

 

Informacionet mbi ate se si ta perdorni kete sherbim mund te gjenden ne faqen e internetit ne vijim: http://goldcard.visacemea.com/medicalAndLegal.asp e zgjidhni vendin ne te cilin gjendeni dhe e sillni numrin e telefonit te listuar. Me t’u lajmeruar ne numrin e telefonit, stafi i VCCS (Visa Call Centre Service) do t’u udhezojne ku dhe si te drejtoheni ne lidhje me marrjen sherbimit mjekesor apo ligjor. Sherbimet mjekesore dhe ligjore jane te paguhen.

 

Si perdorues i kartave Visa Gold te Komercijalna Banka AD Skopje, mund te perdorni nje numer te perfitimeve, avantazhe, privilegje te zgjedhura me kujdes, te tilla si ne vijim:

• World’s Best Offers - Ofertat me te mira ne bote - perfitimet globale te ofruara paketa per udhetaret e shpeshte, duke perfshire sherbimet hoteliere dhe te udhetimit, makine me qira, oferte shitjeje me pakice.
• Visa Gold ngjarjet, te ofruara periodikisht nga Visa, ne partneritet me ndonje sponsor, anetare dhe tregtare partnere.
• Faqet e perkushtuara per kartat e kreditit Visa Gold ofrojne informacione te hollesishme te produktit dhe ofertat me te fundit per perdoruesit. Vizitoni lidhjet e meposhtme www.visacemea.com/goldcard,