Normat referuese të interesit

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

1

2

4

5

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2021

01.07.-31.12.2021

1,28%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

16.06.2021

01.07.-31.12.2021

1,25%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

28.06.2021

01.07.-31.12.2021

-0.564%

EURIBOR 6-mujor për EUR

28.06.2021

01.07.-31.12.2021

-0.513%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

1

2

4

5

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.12.2020

01.01.-30.06.2021

1.38%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

16.12.2020

01.01.-30.06.2021

1.50%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

29.12.2020

01.01.-30.06.2021

-0.555%

EURIBOR 6-mujor për EUR

29.12.2020

01.01.-30.06.2021

-0,523%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

1

2

4

5

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

26.06.2020

01.07.-31.12.2020

1.53%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

17.06.2020

01.07.-31.12.2020

1.50%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

26.06.2020

01.07.-31.12.2020

-0.504%

EURIBOR 6-mujor për EUR

26.06.2020

01.07.-31.12.2020

-0,283%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

1

2

4

5

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.12.2019

01.01.-30.06.2020

1.73%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

11.12.2019

01.01.-02.04.2020

2.25%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

03.04.2020

03.04.-30.04.2020

1,75%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

29.04.2020

01.05.-31.05.2020

1,75%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari**

29.05.2020

01.06.-30.06.2020

1,50%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

27.12.2019

01.01.-02.04.2020

-0.444%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

27.03.2020

03.04.-30.04.2020

-0,438%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

28.04.2020

01.05.-31.05.2020

-0.432%

EURIBOR 1-mujor për EUR***

27.05.2020

01.06.-31.06.2020

-0.475%

EURIBOR 6-mujor për EUR

27.12.2019

01.01.-30.06.2020

-0,325%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2019

01.07.-31.12.2019

1.95%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

12.06.2019

01.07.-31.12.2019

2.25%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

26.06.2019

01.07.-31.12.2019

-0.388%

EURIBOR 6 mujor për EUR

26.06.2019

01.07.-31.12.2019

-0.311%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.12.2018

01.01.-30.06.2019

1.98%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

12.12.2018

01.01.-30.06.2019

2.50%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.364%

EURIBOR 6 mujor për EUR

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.237%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2018

01.07.-31.12.2018

2,08%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

13.06.2018

01.07.-31.12.2018

3,00%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,370%

EURIBOR 6 mujor për EUR

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,270%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

2,17%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

26.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

3,25%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,368%

EURIBOR 6 mujor për EUR

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,271%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2017

01.10.2017-31.12.2017

2,21%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

29.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

3,25%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,372%

EURIBOR 6 mujor për EUR

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,271%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta