Normat referuese të interesit

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2019

01.07.-31.12.2019

1.95%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

12.06.2019

01.07.-31.12.2019

2.25%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

26.06.2019

01.07.-31.12.2019

-0.388%

EURIBOR 6 mujor për EUR

26.06.2019

01.07.-31.12.2019

-0.311%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.12.2018

01.01.-30.06.2019

1.98%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

12.12.2018

01.01.-30.06.2019

2.50%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.364%

EURIBOR 6 mujor për EUR

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.237%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2018

01.07.-31.12.2018

2,08%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

13.06.2018

01.07.-31.12.2018

3,00%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,370%

EURIBOR 6 mujor për EUR

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,270%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

2,17%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

26.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

3,25%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,368%

EURIBOR 6 mujor për EUR

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,271%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta

 
 

Lloji i normës referuese të interesit

Data e caktimit

Periudha e vlefshmërisë

Lartësia e normës referuese (vjetore)

Norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore*

25.06.2017

01.10.2017-31.12.2017

2,21%

Norma e interesit të instrumentit bono thesari****

29.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

3,25%

EURIBOR 1 mujor për EUR***

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,372%

EURIBOR 6 mujor për EUR

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,271%

 

*e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet në denarë, e publikuar dhe e shkarkuar nga ueb faqja e BPRM http://nbrm.mk/

*** norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese për detyrimet e caktuara dhe të paraqitura në valuta