KB-logo-up_mk

Имот во постапка за присилна наплата

КатегоријаТипГрадКвадратураЦенаПроценета вредностДетали
НедвижностСтанБитола79м2Eur.43,641.00Еур. 54.551,00Детали
НедвижностКуќиБитола366м2Ден.2.302.877,00Ден.2.302.877,00Детали
НедвижностКуќиБитола58м2Ден. 1.358.000,00Ден. 1.358.000,00Детали
НедвижностДеловен просторБитола56м2-Ден. 3,702,000.00Детали
НедвижностДеловен просторБитола29м2-Ден. 1,851,000.00Детали
НедвижностДеловен просторБитола27м2-Ден. 1,358,000.00Детали
НедвижностДеловен просторБитола22 м2-Ден. 864,000.00Детали
НедвижностГрадежно земјиштеБитола3.910 м2Ден.3.134.667,00Ден. 4.702.000,00Детали
НедвижностДеловен просторБогданци4.395 м2Ден. 29.062.867,00Ден. 43.594.300,00Детали
НедвижностДеловен просторВелес77.473 м2Ден. 301.206.635,00Ден.451.808.952,00Детали
НедвижностДеловен просторВиница1.559м2-НеопределенаДетали
НедвижностДеловен просторВиница1.914м2-Ден.19.821.141,00Детали
НедвижностКуќиГостивар335 м2-Ден.4.431.809,00Детали
НедвижностКуќиГостивар100 м2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиГостивар104 м2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиГостивар97 м2-НеопределенаДетали
НедвижностСтанСтар Дојран51 м2Ден.1.268.130,00Ден.1.268.130,00Детали
НедвижностКуќиКочани250м2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиКочани148м2Ден.1.927.524,00Ден.2.141.693,00Детали
НедвижностСтанКочани88м2Ден.2.231.103,00Ден.2.479.003,00Детали
НедвижностДеловен просторКочани11м2Ден.321.030,00Еур.5.800,00Детали
НедвижностДеловен просторКратово58м2-НеопределенаДетали
НедвижностЗемјиштеКратово567м2-НеопределенаДетали
НедвижностДеловен просторКратово272м2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиКуманово161м2-НеопределенаДетали
НедвижностСтанКуманово125м2-НеопределенаДетали
НедвижностГаражаКумановоБрој 1 - 16м2 Број 2 - 8м2 Број 6 -17м2 Број 7 - 17м2 Број 11 - 16м2 Број 12 - 18м2 Број 24 - 17м2 Број 39 - 18м2 Број 40 - 17м2 Број 56 - 18м2 Број 57 - 17м2-Број 1 - ЕУР 2.530,00 Број 2 - ЕУР 1.271,00 Број 6 - ЕУР 2.688,00Број 7 - ЕУР 2.688,00 Број 11 - ЕУР 2.530,00 БДетали
НедвижностДеловен просторКуманово768м2Ден.12.461.965,00Ден. 18.692.947,00Детали
НедвижностДеловен просторНеготино12.878м2-НеопределенаДетали
НедвижностДеловен просторНеготино3.152м2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиОхрид220м2Ден.2,313,262.00Ден.2,313,262.00Детали
НедвижностДеловен просторОхрид746м2Ден.15,701,381.00Ден.15,701,381.00Детали
НедвижностДеловен просторОхрид489м2Еур.186.184,00Еур.186.184,00Детали
НедвижностДеловен просторОхрид10м2Ден.639.035,00Ден.639.035,00Детали
НедвижностКуќиПрилеп416м2Ден.6.619.573,00 Ден.9.929.360,00 Детали
НедвижностКуќиПрилеп225м2Ден.4.772.279,00Ден.5.302.532,00Детали
НедвижностКуќиПрилеп447м2-Еур.187.126,00Детали
НедвижностДеловен просторПрилеп21м2 - локал бр.5 и 19м2 - локал бр.6-Еур. 25.851,00 - локал број 5 Еур 23.979,00 - локал број 6Детали
НедвижностДеловен просторПрилеп27м2Еур. 39.012,00Еур. 39.012,00Детали
НедвижностДеловен просторРадовиш755 м2Ден. 8.516.457,00Ден. 5.677.638,00Детали
НедвижностДеловен просторСтрумица41м2Ден.2.083.368,00Ден.2.314.853,00Детали
НедвижностДеловен просторСтрумица4.498м2Ден.81.700.533,00Ден.81.700.533,00Детали
НедвижностКуќиСтрумицаЗграда 1 Приземје - 323м2, Кат 01 - 320м2 Зграда 2 Приземје - 119м2 Кат 01 - 119м2 Мансарда - 103м2 -Еур. 209.516,00Детали
НедвижностКуќиСкопје140м2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиСкопје394м2ЕУР 215.700,00Еур. 215.700,00Детали
НедвижностКуќиСкопје94М2-НеопределенаДетали
НедвижностКуќиСкопје93м2Еур. 158.486,00Еур. 158.486,00Детали
НедвижностКуќиСкопје120 м2Ден.9.797.966,00Ден.14.696.949,00Детали
НедвижностКуќиПрилеп207m2Ден.3.991.023,00Ден.5.986.534,00Детали
НедвижностКуќиКичево134м2Ден.2.967.375,00Ден.2.967.375,00Детали
НедвижностЗемјиштеСкопје98.221м2Еур.4.336.933,00Еур.5.421.166,00Детали
НедвижностКуќиСкопје180м2Ден.4.042.763,00Ден.4.042.763,00Детали
НедвижностСтанСкопје112м2Ден.6.112.485,00Ден.6.112.485,00Детали
НедвижностДеловен просторСкопје72м2Еур.62.083,00 Еур.62.083,00Детали
НедвижностСтанОхрид64m2Ден.2.651.453,00Ден.2.651.453,00Детали
НедвижностСтанСтруга60м2Еур.26.530,00Еур.26.530,00Детали
НедвижностМагацински простор-халаПрилеп130м2Ден.659.638,00Ден.989.457,00Детали
НедвижностСтанСкопје73м2НеопределенаНеопределенаДетали
НедвижностСтанСкопје96м2Еур.72.759,00Еур.72.759,00Детали
НедвижностСтанСкопје122м2Еур.102.893,00Еур.102.893,00Детали
НедвижностКуќиГостивар335м2Еур.88.734,00Еур.88.734,00Детали
НедвижностДеловен објектСкопје8983м2Ден.241.122.944,00Ден.361.684.416,00Детали
НедвижностСтанСкопје57м2Еур.57.652,00Еур.57.652,00Детали
НедвижностКуќаСкопје99 м2Ден.4.157.061,00Ден.4.157.061,00Детали
НедвижностЗемјиштеСкопје383 м2Ден.246.000,00Ден.369.000,00Детали
НедвижностКуќаГевгелија244 м2Ден.4.881.320,00Ден.7.321.980,00 Детали