ПРОДАЖНИ МЕСТА


Листа на продажни места со кои Банката има договор за плаќање на рати без камата со дебитни картички издадени од Комерцијална банка АД Скопје.