Dyqane


Lista e pikave të shitjes me të cilat Banka ka lidhur marrëveshje për pagesa me këste pa kamatë me kartat e debitit të lëshuara nga Banka Komerciale SHA Shkup.