Degët e bankave


Adresë
Telefon
Fax
Ora punës
Drejtor/Përgjegjës i degës
Hënë-e premte
E shtunë
DEGËT NË SHKUP
Rr. "Sava Kovaçeviq" nr. 11
(02) 2775-057;(075) 441-045
 
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Ivana Stankovic
Ivana.Stankovic@kb.com.mk
Rr "16 Makedonska brigada" nr. 2-a
(02) 3173-231;(072) 266 125
 
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Rr "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" nr. 50
(02) 3298-050
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Bul. "Partizanski odredi" nr. 27A
(02) 3228-516;(072) 266-124
 
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Rr. "Uzhiçka Republika" lok. 285
(02) 2791-032;(072) 265-654
 
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Jovanka Alkushoska
jovanka.alkusoska@kb.com.mk
Rr. "Gjorçe Petrov" nr. 7
(02) 2050-836 (02) 2041-230;(076) 427-625
 
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Aleksandar Ilik
Aleksandar.Ilic@kb.com.mk
Bul. "Jane Snadanski" nr. 69
(02) 2455-820;(070) 415-225
 
08:00 - 16:00
nuk punon
Violeta Veljanoska
Violeta.Veljanoska@kb.com.mk
Rr. "Maqedonisë" nr. 13/19
(02) 3224-648
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr "11 Oktomvri" br.25
(02) 3220-739
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Dimitrija Çupovski" nr. 13
(02) 3225-624
 
08:00 - 15:00
nuk punon
 
Rr. "Gjorçe Petrov" nr. 1
(02) 2044-060
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Vodnjanska" nr.50
(02) 3176-260
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Bul. "Jane Sandanski" nr. 26
(02) 2451-294;(02) 2451-289;(075) 213-205
 
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Vanja Dorakovski
Vanja.Dorakovski@kb.com.mk
Rr. "Anton Panov" nr. 85/1 lok. 6
(02) 2522-106
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Sava Kovaçeviq" nr. 1
(02) 2720-274
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Cvetan Dimov" nr. 153
(02) 2622-441;(075) 204-777
 
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Darko Nastovski
Darko.Nastovski@kb.com.mk
Rr. "Butelska" p.n. Lok. 147
(02) 2622-335
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Metodija Mitevski" nr. 2V
(02) 2621-934
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Gjorçe Petrov" nr. 71 Lamela B
(02) 3167-210
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. 11 Oktomvri nr. 13, lok. 6 d.e. 267
(02) 3165-906;(075) 204-727
 
08:00 - 18:00
09:00 - 14:00
Rr. "Jurij Gagarin" nr. 17
(02) 3080-461;(075) 472-600
 
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Eleonora Avramovska Petkovska
Eleonora.AvramovskaPetkovska@kb.com.mk
Orce Nikolov 3
(02) 3168-968;(02) 3168-902;(02) 3168-770
 
07:30 - 19:00
08:00 - 13:00
 
Orce Nikolov 1
(02) 3168-168
 
08:00 - 16:30
nuk punon
 
Rr. "Kozle" nr. 93
(02) 3078-183
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Partizanski odredi" nr. 62/2 lok. 15
(02)3077-046 (02) 3070-577;(072) 266-136
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Emica Shterieva Aralampievska
Emica.ShterievaAralampievska@kb.com.mk
Rr. "12 Makedonska Brigada" nr. 41
(02) 2443-670
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Bul. "Mito Haxhivasilev Jasmin" nr. 4
(02) 3221-181;(072) 266-137
 
08:00 - 16:00
nuk punon
Rr. 531 nr. 9 Komunë Ilinden
(02) 3167-204
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Zhan Zhores" nr. 6
(02) 2522-621;(075) 287-233
 
07:30 - 18:00
08:00 - 13:00
Igor Atanasovski
Igor.Atanasovski@kb.com.mk
Kej "Dimitar Vllahov" nr. 4
(02) 3168-936
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Bul. "Video Smilevski Bato" nr. 2a
(02) 2400-530
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Krste Misirkov" pn
(02) 3167-201
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr "1" br.3B
(02) 3167-207
 
08:00 - 15:00
nuk punon
 
Rr. "Sava Kovaçeviq" nr. 47/B, Lamela 2
(02) 2720-050
 
08:00 - 16:00
nuk punon
Ivana Stankovic
Ivana.Stankovic@kb.com.mk
Bul. Kuzman Josifovski Pitu nr. 15
(02) 2469-750
 
08:00 - 16:00
nuk punon
 
Rr. "Ljubljanska" nr. 4
(02) 3093-161;(02) 3093-255;(070) 415-226
 
08:00 - 17:00
09:00 - 14:00
Jovica Nikolovski
Jovica.Nikolovski@kb.com.mk
FILIJALET
Rr. "Goce Dellçev" nr. 89
(02) 3167-350
(02) 3247-429
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Rr. "Marshal Tito" nr. 14 B
(02) 3167-366
(02) 3247-456
07:30 - 17:00
08:00 - 13:00
Aleksandar Danev
aleksandar.danev@kb.com.mk
Kej "Revolucija" nr.1
(02) 3167-373
(02) 3247-457
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Tatjana Lefkova
Tatjana.Lefkova@kb.com.mk
Sheshi "Marshal Tito" nr.12
(02) 3167-333
(02) 3247-430
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Suzana Cvetkovska
suzana.cvetkovska@kb.com.mk
Rr. "Nikola Tesla" nr. 18
(02) 316-7441
(02) 324-7494
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Vladimir Gonovski
Vladimir.Gonovski@kb.com.mk
Rr. "Partizanska" nr. 24
(02) 3167-402
(02) 3247-499
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Dragan Todoroski
dragan.todoroski@kb.com.mk
Rr. "Mice Kozar" nr. 1 A
(02) 3167–510
(02)3247-483
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Rr. "Marshal Tito" nr. 10
(02) 3167-540
(02) 3247-487
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Lena Tashkova
lena.taskova@kb.com.mk
Rr. Bul. "Marshal Tito" nr. 16
(02) 3167-552
(02) 3247-482
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Rr. "Video Smilevski Bato" nr. 60
(02) 3167-399
(02) 3247-428
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Dushan Gjorgjevski
dusan.gjorgjevski@kb.com.mk
Rr. "8 Shtatori" nr. 59/1
(02) 3167-577
(02) 3247-489
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Dejan Atanasovski
Dejan.Atanasovski@kb.com.mk
DEGËT NË REPUBLIKA
Rr. "Marshal Tito" nr. 107
(02) 3167-589
 
08:00 - 16:00
08:00 - 13:00
Stojan Gogov
Bul. "Makedonija" nr. 45
02/3167-280
(033) 412-356
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Sanja Georgievska
Rr. "Gevgeliski partizanski odredi"
02/3167-304
(034) 217-072
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Olivera Brazilova
Rr. "Ilindenska" nr. 325
(044) 332-450
(044) 332-382
08:00 - 16:00
nuk punon
Besim Ibraimi
Rr. " Osloboduvanje" pn
02/3167- 595
(045) 228-384
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Marina Ristevska Spasenovska
Rr. "Aleksandar Makedonski" nr. 24
02/3167-285
(033) 432-285
08:00 - 16:00
08:00 - 13:00
Slobodan Velinovski
Rr. "Marshal Tito" nr. 10
02/3167-512
(045) 274-144
08:30 - 16:30
08:00 - 13:00
Vesna Stojkoska
Rr. "8 Shtatori" nr. 11
(046) 831-990
(046) 831-990
08:00 - 16:00
08:00 - 13:00
Fatljum Balanca
Rr. "Marshal Tito" nr. 128
(043) 371-721
(043) 371-722
07:30 - 17:00
08:00 - 13:00
Biljana Kabranova
Rr. "Joakim Kërçovski"
02/3167-569
(033) 351-779
07:30 - 15:30
nuk punon
Vesna Mihajlova
Rr. "Marshal Tito" nr. 3
02/3167-592
 
08:00 - 16:00
nuk punon
Angel Griovski
Rr. "22 Tetori" nr. 19/2
02/3167- 309
(032) 631-595
08:30 - 16:30
08:00 - 13:00
Eli Gazepova
Rr. "Sheshi marshal Tito" nr. 22 A
02/3167-296
(047) 454-511
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Vesna Jovanovska
Rr. "Leninova" nr. 1, hyrja 4
02/3167-593
(032) 442-175
08:00 - 16:00
nuk punon
Zorica Jovanceva
Rr."Proleterski brigadi" nr. 44
(02) 3167-313
 
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
Radmila Kostoska
radmila.kostoska@kb.com.mk
Rr. "627" nr. 5
(031) 423-414
 
08:30 - 16:30
nuk punon
Ana Cekova
Rr: "Sutjeska" nr 48 A
02/3167-367
(032) 390-530
08:30 - 16:30
nuk punon
Violeta Jovanovska
Rr. "Strasho Pinxhur" nr. 1/2-1
02/3167-292
(033) 362-165
08:00 - 16:00
08:00 - 13:00
Jelena Milosevic Danilova