Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 019/2, важи од 06.04.2020 14:26:35 - 24:00:00