Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 054/9, важи од 13.11.2019 00:00:10 - 24:00:00