Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 028/9, важи од 01.06.2020 08:03:46 - 24:00:00