KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 037/3, valid from 03.08.2021 08:03:51 - 24:00:00