KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 030/8, valid from 25.06.2019 08:26:35 - 24:00:00