Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 055/8, важи од 18.11.2019 08:30:57 - 24:00:00