KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 045/0, valid from 16.09.2021 08:18:51 - 24:00:00