Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 019/9, важи од 19.04.2019 08:34:12 - 24:00:00