Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 011/2, важи од 03.03.2021 08:04:02 - 24:00:00