KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 049/6, valid from 30.09.2020 08:20:22 - 24:00:00