Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 059/0, важи од 06.12.2019 08:26:17 - 24:00:00