KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 034/2, valid from 02.07.2020 08:19:33 - 24:00:00