KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 011/0, valid from 02.03.2021 08:23:04 - 24:00:00