KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 028/4, valid from 29.05.2020 00:00:10 - 24:00:00