Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/3, важи од 03.06.2020 08:04:02 - 24:00:00