Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 047/0, важи од 28.09.2021 08:28:47 - 24:00:00