KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 025/3, valid from 22.05.2019 08:18:52 - 24:00:00