KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 046/0, valid from 23.09.2019 00:00:11 - 24:00:00